Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF HK.

KARAR: EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİ BELİRLENMESİ İDARENİN O İSTEKLİ İLE İHALEYİ YAPMA VE YAPMAMA NOKTASINDA TAKDİR YETKİSİNİ ORTADAN KALDIRMAZ

KARAR NO : 2022/UM.I-1404

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalenin 1. Kısmına teklif veren başvuru sahibi M… Teknik Taah. Müh. Proje İnş. Eğit. ve Öğrt. Hizm. Ltd. Şti.nin son teklif tutarı 07.10.2022 tarihli ihale komisyonu kararında yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Tebliğ maddesinde, tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığı, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığı ve verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığı hususlarını sorgulayarak yaklaşık maliyete kıyasla teklif edilen fiyatların uygun bulunup bulunmaması hususunda ihale komisyonunun takdir hakkının bulunduğu açıklanmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamaması durumunda varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için söz konusu ihale komisyonunca alınan kararın yeniden ihale yetkilisince onaylanması gerekmekte olup, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenmesinin, idarenin o istekli ile ihaleyi yapma ve yapmama noktasında takdir yetkisini ortadan kaldırmayacağı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de ihale yetkilisince uygun bulunması halinde sözleşme imzalanabileceği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, iddia konusu kısmın yaklaşık maliyeti 327.215,59 TL olan ihalede başvuru sahibi isteklinin iddia konusu kısma ait son teklif fiyatının 329.467,60 TL olduğu, takdir yetkisinin ihale komisyonunca yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifin uygun olmadığı şeklinde kullanıldığı, ihale yetkilisince de söz konusu kararın onaylandığı görülmüş olup, ihale komisyonunca tesis edilen yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifin uygun bulunmaması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı değerlendirildiğinden söz konusu iddia uygun bulunmamıştır.”