Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF HK.

KARAR: TEKLİFİ YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE OLAN İSTEKLİ EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF SAHİBİ OLARAK BELİRLENEBİLİR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-370

“… Kamu İhale Genel Tebliği’nin … 16.3’üncü maddesinin yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin olduğu, anılan maddede yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceğinin açıklandığı, kaldı ki ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklifinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, ancak ihale komisyonu kararıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamaması durumunda idarelere söz konusu istekli ile sözleşme imzalanmasını zorunlu hale getirmediği, ihale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabileceği, dolayısıyla bu aşamada teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesinde herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.”