Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER HK.

KARAR: ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE EKAP KAYDI BULUNMAYAN İSTEKLİLERİN KATILIM SAĞLAMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-79O

“Yapılan inceleme neticesinde, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar/üyeler/kurucular ile yöneticilere ait bilgilerin beyan edilmesinin yeterli olduğu, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesi uyarınca tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idarece EKAP üzerinden edinilmesi gerektiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgiler ile sorgulama sonucu elde edilen bilgilerin uyumlu olduğu, ayrıca elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelere EKAP kaydı bulunmayan isteklilerin ihaleye katılım sağlamasının da mümkün olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”