Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNİ BELİRLENMEMESİ HK.

KARAR: İHALE KOMİSYONUNUN EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNİ BELİRLEMEMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UY.II-831

“… idare tarafından alınan 23.05.2022 onay tarihli üçüncü ihale komisyonu kararıyla ihalenin G… İnş. Tur. Mad. Taş. San Tic. Ltd. Şti. – Y… S… İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmediği, başvuru sahibinin teklifinin ise geçerli olarak belirlendiği (en avantajlı 5’inci teklif) anlaşılmıştır.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ıncı maddesinden, ihale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirileceği, aynı Kanun’un 44’üncü maddesinden ise, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin uygun görülmesi kaydıyla sözleşmeye davet edilebileceği anlaşılmaktadır.

Kamu ihale mevzuatında ihale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu, ihale komisyonu kararının ihale yetkilisinin onaylanması ile geçerlilik kazanacağı, ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmiş olması halinde dahi bu teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanacak teklif olabileceği, dolayısıyla ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”