Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI HK.

KARAR: ZORUNLU OLARAK ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN ASGARİ ENGELLİ PERSONEL SAYISININ ÜZERİNDE ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINI ÖNGÖREN DÜZENLEME YAPILMASI MÜMKÜNDÜR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-375

“Yapılan inceleme neticesinde, ihale konusu iş kapsamındaki her ilde 50’den daha fazla personel çalıştırılmasının öngörüldüğü, toplam personel sayısının 1587 olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği ve İş Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca il bazında asgari olarak çalışması gereken engelli personel sayısının en az %3 oranında olması gerektiği, %3 oranı esas alınarak hesaplanan toplam engelli personel sayısının 48 olduğu, ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ise toplam engelli personel sayısının 80 olarak belirtildiği, bu itibarla istenilen asgari engelli personel sayının karşılandığı, engelli personel sayısının net olarak %3 şeklinde belirlenmesi gerektiği yönünde herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmadığı, aktarılan Tebliğ açıklamasından asgari şartın sağlanması gerektiği ve asgari oranın üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılmasının mümkün olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”