Hakkakul Logo Beyaz

ENGELLİ PERSONEL SAYISININ NET OLARAK %3 ŞEKLİNDE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE HERHANGİ BİR KANUNİ ZORUNLULUK BULUNMADIĞI GİBİ ASGARİ ORANIN ÜZERİNDE ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINI ÖNGÖREN DÜZENLEME YAPILMASI DA MÜMKÜNDÜR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-503

“Yapılan inceleme neticesinde, ihale konusu iş kapsamındaki her ilde 50’den daha fazla personel çalıştırılmasının öngörüldüğü, toplam personel sayısının 353 olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği ve İş Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca il bazında asgari olarak çalışması gereken engelli personel sayısının en az %3 oranında olması gerektiği, %3 oranı esas alınarak hesaplanan toplam engelli personel sayısının 11 olduğu, ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ise toplam engelli personel sayısının 13 olarak belirtildiği, bu itibarla  il bazında ayrı ayrı olmak üzere istenilen asgari engelli personel sayının karşılandığı, engelli personel sayısının net olarak %3 şeklinde belirlenmesi gerektiği yönünde herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmadığı, aktarılan Tebliğ açıklamasından asgari şartın sağlanması gerektiği ve asgari oranın üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılmasının mümkün olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”