Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ENGELLİ PERSONELE AYNİ YOL BEDELİ HK.

KARAR: ENGELLİ PERSONELE AYNİ YOL BEDELİ ÖNGÖRÜLMEMESİ MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-961

“Şikâyete konu ihalede idare tarafından yol giderinin ayni olarak 26 gün üzerinden hesaplandığı, çalıştırılması öngörülen personele aylık 52 geçişe sahip İstanbul kartların temin edilmesi gerektiğinin düzenlendiği, personele yol giderine ilişkin olarak bunun dışında nakdi bir ödeme yapılmayacağı, idari şartnamede sayıları ve nitelikleri belirlenmiş olan engelli personelin şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz şekilde yararlandığı hususu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu personele ayni yol bedeli öngörülmemesi durumunun mevzuata aykırılık teşkil etmediği, isteklilerin tekliflerini bu doğrultuda hazırlamaları gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”