Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDEKİ İHALELER HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDE OLAN İHALELERİN YERLİ VE YABANCI TÜM İSTEKLİLERE AÇIK OLMASI YÖNÜNDEKİ DÜZENLEME MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UY.I-817

“İdari Şartname’nin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin yapım işleri için öngörülen eşik değerin üzerinde olduğu ve ihalenin yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olarak gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

Mevzuat hükümleri gereğince ihalelerin yerli ve yabancı isteklilerin katılımına açık olduğu, buna ek olarak yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan ihalelerde yalnızca yerli isteklilerin katılımı yönünde düzenleme yapılmasının idarenin takdirine bırakıldığı, dolayısıyla yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan incelemeye konu ihalenin yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olması yönündeki düzenlemenin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”