Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FAALİYET ALANININ KAPSAMI HK.

KARAR: “HER TÜRLÜ GIDA MADDESİ ALMAK, SATMAK” FAALİYET ALANI KEDİ-KÖPEK MAMASI ALIM SATIMINI DA KAPSAR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-505

“… isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediklerinin tespitinde, istekli olabileceklerden farklı olarak teklif dosyası kapsamında sundukları belgeler üzerinden de bir değerlendirme yapılması gerekmekle birlikte, şikayete konu ihaleye ait ihale dokümanında sadece teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenildiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede, isteklilerce ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden yapılan inceleme neticesinde,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir tespitin yapılamadığı,

 

Ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibinin ise faaliyet alanında yer alan “her türlü gıda maddesi almak, satmak” faaliyet konusunun kedi-köpek maması alım satımını da kapsayabileceği değerlendirilmiş olup,

 

Başvuru sahibinin iddiasının ekonomik açıdan en avantajlı istekli yönünden yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”