Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FARKLI CEZA ORANLARI BELİRLENMESİ HK.

KARAR: AYNI DURUMLAR İÇİN FARKLI CEZA ORANLARININ BELİRLENMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR VE İHALENİN İPTALİNİ GEREKTİRİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-438

“Sözleşme Tasarısı … incelendiğinde, şikayete konu Teknik Şartname maddesinde belirtilen durumu birebir karşılayan aykırılık durumuna tabloda yer verilmediği tespit edilmiş olsa da, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesi ile 16.1.2’nci maddesinde yer alan tablonun 7’nci satırında tabloda belirtilen 6 ayrı durum dışında kalan yüklenicinin şartnamelerden ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumlarında uygulanacak ceza oranlarına yer verildiği görülmüştür.

Ancak, başvuru sahibinin 10’uncu iddiası yönünden yapılan inceleme neticesinde, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1 ve 16.1.2.7’nci maddelerinin birbiriyle uyumsuz olduğu, aynı durumlar için farklı ceza oranları belirlendiği, anılan durumun mevzuata aykırı olduğu ve ihalenin iptalini gerektirdiği düşünüldüğünden her ne kadar laboratuvar tetkikinde malzemelerin teknik şartnamede istenilen şartlara uygun olmaması veya taahhüt edilen numunelerin dışına çıkılması durumunda uygulanacak ceza oranlarının 16.1.1 ve 16.1.2.7’nci maddelerinde belirtilmiş olsa da anılan maddelerin mevzuata uygun şekilde düzenlenmediği kabulüyle başvuru sahibinin şikayete konu edilen aykırılık halinde uygulanacak olan ceza oranının belirsiz olduğu yönündeki iddiası yerinde bulunmuştur.”