Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FARKLI İŞ KALEMLERİNDEN OLUŞAN İHALELER HK.

KARAR: FARKLI NİTELİKLERE HAİZ OLUP FARKLI İŞ KALEMLERİNDEN OLUŞAN İHALELERİN YAKLAŞIK MALİYET HESAPLAMALARINDA FARKLILIKLAR OLMASI DOĞALDIR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-999

“Başvuruya konu ihalenin konusunun parke taşı döşenmesi yapım işi olduğu, itirazen şikayet dilekçesinde yer verilen 2016/207935 İKN’li ihalenin konusunun ise Maski çalışmalarından dolayı bozulan cadde ve sokaklarda tamirat yapılması işi olduğu, söz konusu ihalelerin farklı niteliklere haiz olduğu ve farklı iş kalemlerinden oluştuğu bu sebeple de anılan ihalelere ilişkin olarak yapılan yaklaşık maliyet hesaplamalarında farklılıklar olmasının doğal olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; incelemeye konu ihale ilişkin yaklaşık maliyet hesaplamasının ilgili kamu kurum ve kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyat ve rayiçler ile ilgili kamu kurumu tarafından ilan edilen nakliye formülleri esas alınarak yapıldığı, yine başvuru sahibinin iddiasında belirtilen aynı idarenin daha önceki bir tarihte gerçekleştirilen 2016/207935 İKN’li ihalenin konusunun, incelemeye konu ihaleden farklı nitelikler içerdiği bu sebeple iki ihalenin anılan ihalelere ilişkin olarak yapılan yaklaşık maliyet hesaplamalarında farklılıklar olmasının doğal olduğu ve idarece yaklaşık maliyetin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”