Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME VE FATURALARLA İŞ DENEYİMİNİN TEVSİKİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME VE FATURALARIN SUNULMASI SURETİYLE İŞ DENEYİMİNİN TEVSİKİ ANCAK GERÇEK KİŞİLERE VEYA İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ OLMAYAN HER TÜRLÜ KURUM VE KURULUŞA BEDEL İÇEREN TEK BİR SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLERDE MÜMKÜNDÜR

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UH.I-1383

Yönetmelik’in … 47’nci maddesi gereğince, sözleşme ve faturaların sunulması suretiyle iş deneyiminin tevsiki ancak gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde mümkün olmaktadır.

Bu bağlamda, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin kamu kurum ve kuruluşu olduğu, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olduğu ve her ne kadar idarece işe ilişkin sözleşme, fatura veya SGK çıktıları istenmişse de söz konusu iş deneyim belgesi Yönetmelik’in 47’nci maddesi kapsamında düzenlenmediğinden bahse konu belgelerin istenme zorunluluğu bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde;

 

– İhale üzerinde bırakılan P…A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere beyan edilen iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğu, ihale dokümanında her türlü personel çalıştırılmasına dayalı ihalenin benzer iş kapsamına alındığı göz önünde bulundurulduğunda beyan edilen belgenin ihalede  istenilen benzer iş tanımına uygun olduğu, anılan isteklinin teklif tutarının 553.216.987,40 TL olduğu dikkate alındığında sağlaması gereken asgari iş deneyim belge tutarının 110.643.397,48 TL olduğu, beyan edilen belgenin güncel tutarının ise 117.564.799,49 TL olduğu ve idarece istenilen oranı karşılığı,

 

– Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi S…Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere beyan edilen iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğu, ihalede istenilen benzer iş tanımı kapsamında olduğu, anılan isteklinin teklif tutarının 568.450.638,68 TL olduğu dikkate alındığında sağlaması gereken asgari iş deneyim belge tutarının 113.690.127,74 TL olduğu, beyan edilen belgenin güncel tutarının ise 208.482.640,66 TL, anılan isteklinin payına düzen belge tutarının ise 206.397.814,25 TL olduğu ve idarece istenilen oranı karşılığı anlaşılmış olup bu doğrultuda başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.”