Hakkakul Logo Beyaz

FİNANSMAN VEYA KREDİ YOLUYLA TEMİN EDİLMİŞ RUHSAT ÜZERİNDE REHİN BULUNAN ARAÇLARIN YÜKLENİCİ TARAFINDAN KULLANILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ DURUMU VERİMLİLİĞİ VE FONKSİYONELLİĞİ SAĞLAMAKTAN ZİYADE İHALEYE KATILIMI DARALTICI NİTELİK TAŞIR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1286

“Teknik Şartname’nin 4.12’nci maddesinde “Araçlarda rehinli ruhsat bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan Teknik Şartname maddesinde yer alan düzenleme gereği, idare ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların üzerinde rehin bulunmaması şartının talep edildiği,  anılan düzenleme aracın teknik özelliğinden veya durumundan ziyade, araç sahibinin aracı ne şekilde finanse ettiği ile alakalı bir durum olduğu, 4735 sayılı Kanun ile Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddelerinde istenilen araçların yüklenici tarafından istenilen zamanda temin edilememesi durumunda uygulanacak cezai yaptırımların düzenlendiği hususu göz önüne alındığında finansman veya kredi yoluyla temin edilmiş ruhsat üzerinde rehin bulunan araçların yüklenici tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi durumunun verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaktan ziyade ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”