Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİRMALARIN VERDİKLERİ FİYATLAR HK.

KARAR : FİRMALARIN VERDİKLERİ FİYATLARIN KÂR DAHİL NİHAİ FİYATLAR OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2023/UH.I-82

KARAR TARİHİ : 11.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… idarenin firmalardan yaklaşık maliyeti oluşturmak üzere fiyat teklifi istemesi nedeniyle firmaların verdikleri fiyatların kar dahil nihai fiyatlar olarak kabul edilmesi gerektiği, ayrıca bahse konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı ihalesi olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin … 79’uncu maddesinde açıklandığı üzere personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde karsız yaklaşık maliyetin sınır değer hesaplanmasına herhangi bir etkisinin de bulunmadığı dikkate alındığında idarenin firmaların verdikleri fiyatlar içerisinde yüklenici karı ile sözleşme ve genel giderler bulunduğunu varsayarak verilen fiyatları kar dahil nihai fiyatlar olarak kabul etmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”