Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT DIŞI UNSUR DEĞERLENDİRMELERİ HK.

KARAR: FİYAT DIŞI UNSUR DEĞERLENDİRMELERİ AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI SUNULMASINA ENGEL OLUŞTURMAZ

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1097

“… kamu ihale mevzuatı kapsamında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ve sunulmasın ilişkin hususların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesi ve İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde, sınır değerin altında kalan geçerli teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak açıklanmasına ilişkin olduğu, fiyat dışı unsur değerlendirmelerinin ise 4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.3’üncü maddesi uyarınca İdari Şartname’nin 35’inci maddesi kapsamında idarenin takdir yetkisi çerçevesinde düzenlenen işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurların belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik bir yönteme yönelik olduğu dikkate alındığında, fiyat dışı unsur değerlendirmelerinin aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasına engel oluşturmayacağı anlaşılmaktadır.

Netice itibariyle, Teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerce aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasına engel bir durumun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”