Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT DIŞI UNSUR PUANI HK.

KARAR: FİYAT DIŞI UNSUR PUANI İSTEKLİLERİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELLERİNDE YER ALAN İLGİLİ BİRİM FİYATLAR DİKKATE ALINARAK HESAPLANMALIDIR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1063

“Yapılan değerlendirmede, şikâyete konu ihalede idare tarafından seçilen fiyat dışı unsur puanlama yönteminin “Liste oluşturma yöntemi” olduğu, isteklilerin idarece belirlenen yöntemi seçerek fiyat dışı unsur bilgi girişi yapabildikleri, bu nedenle anılan istekliler tarafından fiyat dışı unsur bilgi girişi yapılmadığı için anılan isteklilerin “0” puan aldığı, ancak fiyat dışı unsur puanının söz konusu isteklilerin birim fiyat teklif cetvelleri dikkate alınarak hesaplanmadığı, sadece listeden seçim yapan isteklilerin fiyat dışı unsur puanlarının hesaplandığı dikkate alındığında, tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesi adına geçerli teklif sahibi isteklilere ait fiyat dışı unsur puanlamasının anılan istekliler tarafından beyan edilen birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan ilgili birim fiyatlar dikkate alınarak yeniden hesaplanması gerektiği ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, K… A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, fiyat dışı unsur puanlamasının T… Anonim Şirketi-M…A.Ş. İş Ortaklığı, A… A.Ş. ve S…-B…Ltd. Şti.-A…A. Ş. İş Ortaklığı tarafından beyan edilen birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan ilgili birim fiyatlar dikkate alınarak yeniden hesaplanması gerektiği ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”