Hakkakul Logo Beyaz

FİYAT DIŞI UNSUR PUANLAMALARI SİSTEMDEN OTOMATİK OLARAK YAPILDIĞINDA, DEĞERLENDİRMELERİN YANLIŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

Karar No : 2022/UY.I-1487

Karar Tarihi : 30.11.2022

“Başvuru sahibi istekli tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin bazı iş kalemleri için teklif ettiği tutarlarının, toplam teklif tutarına oranı asgari ve azami puan aralığında olmadığının iddia edildiği, yapılan inceleme neticesinde, ihalenin elektronik ortamda gerçekleştirildiği ve fiyat dışı unsur puanlamalarının sistemden otomatik olarak yapıldığı, bu itibarla değerlendirmelerin yanlış olmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”