Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT DIŞI UNSUR PUANLAMASI HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI ÖNGÖRÜLEN BAZI İŞ MAKİNELERİNİN BELİRLİ BİR İŞ KOLU ÜZERİNDE ÇALIŞTIRILMIŞ OLMA VEYA ÇALIŞIYOR OLMA ŞARTI ÜZERİNDEN FİYAT DIŞI UNSUR PUANLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-916

“Her ne kadar idarece fiyat dışı unsur değerlendirmesine konu araçların kent veya çevre temizliği işleri veya araç kiralama işleri kapsamında çalıştırılmış olması şartı ile isteklilerin ihale konusu iş alanındaki tecrübelerinden faydalanılması hedeflenmiş olsa da Teknik Şartname düzenlemelerinde ayrıntılı teknik özelliklerinin tarif edildiği ve standart özelliklere sahip araçların belirli bir iş kolu üzerinde çalıştırılmış olma veya çalışıyor olma şartı üzerinden fiyat dışı unsur puanlaması gerçekleştirilmesinin istekliler açısından rekabeti zedeleyeceği, ayrıca anılan şarta ilişkin fiyat dışı unsur puanının toplam puanın içerisindeki payı dikkate alındığında, iddia konusu şartın ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde önemli rol oynayacağı, isteklilerin ihale konusu alandaki tecrübelerinin iş deneyim belgeleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiği, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen 3 adet “En Az 6 m3 En Fazla 7 m3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı”nın isteklilerin kendi malı olduğunun belgelendirilmesi halinde fiyat dışı unsur puanlamasından 1 puan alınabileceğine yönelik düzenlemelere yer verilmesinin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmesine rağmen ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen bazı iş makinelerinin belirli bir iş kolu üzerinde çalıştırılmış olma veya çalışıyor olma şartı üzerinden fiyat dışı unsur puanlaması gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”