Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT DIŞI UNSUR PUANLAMASINDAKİ DÜZENLEMELER HK.

KARAR: FİYAT DIŞI UNSUR PUANLAMASINDAKİ DÜZENLEMELER BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ VE İHALE DOKÜMANINA GÖRE PUANLAMA YAPILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-321

“… idare tarafından ortak girişimlere ilişkin olarak ayrıca düzenlemeye yer verilmiş olup, ortak girişimlerde pilot ortağın yukarıda verilen şartı taşıması, özel ortakların her biri için ise teklif bedelinin %30’undan az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş (İİH) ve/veya (İKŞ) ve/veya (KY) ve/veya (İAT) işlerini içeren, iş deneyim belgesi sunulması durumunda teknik değer nitelik puanlamasından 3 puan verileceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve sunulacak belgelerin idari şartnamede açıkça belirtileceği, idare tarafından da iş ortaklıklarının teknik değer nitelik puanlamasında 3 puan alabilmesi için İdari Şartname’de ayrıca düzenleme yapıldığı, fiyat dışı unsur puanlamasındaki düzenlemelerin bir bütün olarak değerlendirilerek puanlamanın ihale dokümanına göre yapılması gerektiği, iş ortaklıklarında teknik değer nitelik puanlamasından 3 puan alınabilmesi için pilot ortak ile özel ortak için getirilen iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibinin özel ortağı tarafından sunulan kanalizasyon şebeke inşaatına ait iş deneyim belgesinin 32.934.190,85 TL olan güncel değerinin, teklif bedelinin %30’u olan 34.269.215,91 TL tutarını sağlamadığı dikkate alındığında başvuru sahibi iş ortaklığına teknik değer nitelik puanlamasında puan verilmemesinin ihale dokümanına uygun olduğu değerlendirilmiş, başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”