Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT FARKI VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI İŞ OLMAMAKLA BİRLİKTE İHALE DOKÜMANINDA PERSONEL SAYISINA VE HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TAMAMININ İDAREDE GEÇİRİLECEĞİ İFADELERİNE YER VERİLMİŞSE FİYAT FARKI VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN OLARAK YAPILAN DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

 KARAR NO: 2022/UH.I-517

“…Teknik Şartname … düzenlemelerinde iş kapsamında çalışacak personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçireceğinin açık olduğu ifadeleri ile çalıştırılacak personel sayısına yer verildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımlarında fiyat farkı” başlıklı 81’nci maddesinde Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin malzemeli yemek alımı olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısına ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idarede geçireceği ifadelerine de yer verildiği görüldüğünden söz konusu ihalede fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin yukarıda aktarılan mevzuat ile uyumlu olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”