Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT FARKI HESAPLAMASINDA AĞIRLIK ORANLARI HK.

KARAR: FİYAT FARKI HESAPLAMASINDA KULLANILACAK AĞIRLIK ORANLARINA İLİŞKİN SABİT KATSAYILARIN İŞİN NİTELİĞİNE VE İŞTE KULLANILAN GİRDİLERE UYGUN BİÇİMDE BELİRLENMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UH.II-1378

“… mevzuat hükümlerinden; hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinde yer alan formüller kullanılarak hesaplanacağının anlaşıldığı, söz konusu formüllerde yer alan a1 katsayısının haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil ettiği, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinde belirtilen a1, b1 ve c katsayı değerlerine yer verildiği, idarece anılan madde kapsamında işçilik maliyetine ilişkin fiyat farkı düzenlemelerinin sadece haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranı dikkate alınarak (a1) düzenlendiği, a2 katsayısına ilişkin ise bir belirleme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu işte çalışan personele ilişkin düzenlemeler dikkate alındığında; söz konusu personelin haftalık çalışma saatinin tamamını idarede geçireceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede; fiyat farkı hesaplamasında kullanılacak ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde belirlenmesi gerektiği, bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiasının aksine, idarece İdari Şartname’de haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranına ilişkin bir belirleme yapılmasına gerek olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”