Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT FARKINA İLİŞKİN AĞIRLIK KATSAYILARI HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN FİYAT FARKI HESAPLAMA FORMÜLÜNE İLİŞKİN AĞIRLIK KATSAYILARININ BELİRLENMEMESİ SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ AŞAMASINDA İHTİLAFA SEBEBİYET VEREBİLİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-947

“… 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeye göre ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesinin zorunlu olduğu, ancak idare tarafından fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmediği, söz konusu hususun da sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ihtilafa sebebiyet verebileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”