Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT FARKINA YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEMELER HK.

KARAR: FİYAT FARKINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELERİN İHALE İLAN TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ESASLARA UYGUN OLMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-668

“24.02.2022 tarihinde 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5203 sayılı Cumhurbaşkanı kararının … hükümlerinden ilanı veya duyurusu bu Esasların yürürlüğe girdiği tarih olan 26.03.2022’den önce yapılan ihalelerde fiyat farkına ilişkin düzenlemelerin ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin ilan tarihinin 21.03.2022 olduğu dolayısıyla yürürlük tarihi 26.03.2022 olan 5202 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile düzenlenen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın bu ihaledeki fiyat farkı hesaplamasında kullanılamayacağı, fiyat farkına yönelik olarak yapılan düzenlemelerin ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Esaslara uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”