Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT TEKLİFİNE İLİŞKİN DÜZENLENEN BİLGİLER HK.

KARAR: FİYAT TEKLİFİNE İLİŞKİN DÜZENLENEN SATIŞ TUTARI TESPİT TUTANAĞININ FATURA BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLEN FATURA TARİHİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME DÖNEMİ İLE UYUMLU OLMADIĞI, AĞIRLIKLI ORTALAMA BİRİM SATIŞ TUTARININ FATURA BİLGİLERİ TABLOSUNDA YER ALAN FATURA BİLGİLERİNİ YANSITMADIĞI GEREKÇESİYLE TEKLİFİN İDARECE REDDEDİLMESİ YERİNDEDİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1171

“Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen Kırıcılı Kazıyıcı Kepçe (Bekoloader) iş makinesinin tevsikine ilişkin olarak İ…Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifi ile birlikte fiyat teklifinin dayanağı olarak satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu görülmektedir.

 

Söz konusu satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde geçici vergi beyanname döneminin 2022 yılının 1’inci dönemi (ocak, şubat, mart) olarak belirtildiği, fatura bilgileri tablosunda ise 1 adet fatura bilgisine yer verildiği, anılan faturanın 28.06.2022 tarihli olduğu miktarının 1 olduğu, birim fiyatının 243.220, 34 TL olduğu, fatura tutarının 287.000,00 TL olduğu görülmektedir.

 

Öte yandan anılan satış tutarı tespit tutanağının ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 12.500,00 TL olarak düzenlendiği görülmektedir.

 

Bu kapsamda başvuru sahibinin idareye sunduğu fiyat teklifine ilişkin düzenlenen satış tutarı tespit tutanağının fatura bilgileri tablosunda beyan edilen fatura tarihinin geçici vergi beyanname dönemi ile uyumlu olmadığı, ayrıca ağırlıklı ortalama birim satış tutarının fatura bilgileri tablosunda yer alan fatura bilgilerini yansıtmadığı gerekçesiyle teklifinin idarece reddedilmesinin yerinde olduğu, başvuru sahibinin iddiasının ise yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”