Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT TEKLİFİ İLE FİYAT TEKLİFİNİN DAYANAĞI HK.

KARAR: FİYAT TEKLİFİ İLE FİYAT TEKLİFİNİN DAYANAĞI OLAN TESPİT TUTANAĞI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMAMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-111

“Yapılan tespitler çerçevesinde; anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu fiyat tekliflerinde, anılan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının 22.11.2021 tarih ve 1 sayılı olarak belirtildiği, bununla birlikte, sunulan satış tutarı tespit tutanaklarının ise 25.11.2021 tarih ve 1 sayılı olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesindeki açıklamalar uyarınca, fiyat teklifi ile fiyat teklifinin dayanağı tespit tutanağı arasında çelişkinin bulunmaması gerektiği, söz konusu fiyat tekliflerindeki meslek mensubu beyanında yer verilen tarih bilgisi ile fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağına ait tarih bilgisinin birbirinden farklı olması nedeniyle anılan istekli tarafından gerçekleştirilen açıklamaların mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”