Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN GEÇERLİ TEK TEKLİF İLE SONUÇLANDIRILMASI HK.

KARAR: TEK GEÇERLİ TEKLİF KALMASI SEBEBİYLE HER DURUMDA İHALENİN İPTAL EDİLECEĞİNE YÖNELİK BİR DÜZENLEME YOKTUR VE İHALENİN GEÇERLİ TEK TEKLİF İLE SONUÇLANDIRILMASI MÜMKÜNDÜR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-689

“25.07.2018 tarihli son ihale komisyonu kararı incelendiğinde 8 istekli olabilecek tarafından ihale dokümanı edinildiği, ihalede 2 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibi istekli olan E… A.Ş.’nin teklifinin 05.07.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1291 sayılı Kurul kararı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin, yaklaşık maliyetin altında tek geçerli teklif sahibi olan  Y… Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale mevzuatında açık ihale usulü ile gerçekleştirilen bir ihalede belirli sayıda geçerli teklif verilmesine yönelik bir zorunluluk olmadığı, tek geçerli teklif kalması sebebiyle her durumda ihalenin iptal edileceğine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, ihalenin geçerli tek teklif ile sonuçlandırılmasının mümkün olduğu, 8 ihale dokümanının edinildiği mevcut ihalede 2 isteklinin teklif verdiği, bu kapsamda rekabetin oluşmadığından bahsedilemeyeceği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”