Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEK GEÇERLİ TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİ KALMASI HK.

KARAR: TEK GEÇERLİ TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİ KALMASI SEBEBİYLE GEREKLİ REKABET ORTAMININ OLUŞMAMASI GEREKÇE GÖSTERİLEREK İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UM. I-558

“… mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün isteklilere bildirilmesi gerektiği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği, ayrıca söz konusu hüküm ve düzenlemeler gereğince ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçeleri incelendiğinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatlar ve yaklaşık maliyet incelendiğinde verilen fiyatların gerçek fiyatları yansıtıp yansıtmadığı konusunda kesin bir sonuca varılamaması gerekçesi ile tek geçerli teklif sahibi istekli kalması sebebiyle gerekli rekabet ortamının oluşmaması gerekçeleri belirtilerek iptal edildiği anlaşılmıştır. 

 

Bu bağlamda yapılan değerlendirme neticesinde idarece ihalenin iptali yönünde takdir yetkisinin kullanıldığı, bu yetkinin kullanılmasında da kamu yararı ve hizmet gereklerine ilişkin herhangi bir aykırılık bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”