Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇERSİZ OLAN TEKLİF HK.

KARAR: GEÇERSİZ OLAN BİR TEKLİFİN GEÇERLİ OLAN TEKLİFLERLE KIYASLANMASI İMKÂNI OLMADIĞINDAN KAMU ZARARINDAN BAHSEDİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-1136

“… başvuru sahibince kendi tekliflerinin alımına karar verilen isteklinin teklifinden daha ekonomik olduğu ve bu şartlarda kamu zararı oluştuğu yönündeki iddiasının incelenmesinde de idarece kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda takdir yetkisinin kullanılması, bu yetki kullanılırken hukuken geçerli seçenekler arasından tercihte bulunulması ve işlemin yapılıp yapılmaması noktasında makul ve meşru sebepler dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğinden hareketle, geçersiz olan bir teklifin geçerli olan tekliflerle kıyaslanması imkânının olmadığı ve dolayısıyla kamu zararından bahsedilemeyeceği anlaşılmıştır.”