Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN GEÇİCİ TEMİNATININ GELİR KAYDEDİLMESİ HK.

KARAR: ŞİKÂYET SÜRECİ TAMAMLANMADAN SÜRESİNDE SÖZLEŞME İMZALAMADIĞI GEREKÇESİYLE İSTEKLİNİN GEÇİCİ TEMİNATININ GELİR KAYDEDİLMESİ MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-310

“İdarece gönderilen belgeler üzerinde yapılan incelemede, başvuru sahibi A… Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaması üzerine idarece anılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilerek hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işleminin başlatıldığı ve ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

mevzuat hükümleri ve yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; şikayet ve itirazen şikayet başvurularının ihale sürecini durdurma ve sözleşmenin imzalanması sürecini erteleme etkisinin olduğu, başvurular sonucunda alınacak kararların sonucunun (başvuru red, şikayet red, düzeltici işlem belirlenmesi, iptal) bu durumu değiştirmeyeceği, başvuru sahibi isteklinin sözleşmeye davet edildiği tarihten (02.02.2022) önce başka bir istekli tarafından 28.01.2022 tarihinde şikayet sürecinin başlatılması nedeniyle bu başvuruya ilişkin şikayet ve itirazen şikayet süreci tamamlanmadan sözleşme imzalanamayacağı, idare tarafından şikayet süreci tamamlanmadan, süresinde sözleşme imzalamadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin Kanun’un 44’üncü maddesi gereği geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”