Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN GEÇİCİ TEMİNATININ GELİR KAYDEDİLMESİ HK.

KARAR: ŞİKÂYET SÜRECİ TAMAMLANMADAN İSTEKLİNİN GEÇİCİ TEMİNATININ GELİR KAYDEDİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-9

“…  Kurul kararı üzerine, idare tarafından 11.11.2021 tarihinde başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle 10 gün içerisinde sözleşme yapmak üzere davet edildiği, ancak anılan istekli tarafından 10 günlük süre olan 22.11.2021 tarihine kadar sözleşme yapmak üzere başvuruda bulunulmadığı, bu süre içerisinde, 19.11.2021 tarihinde idareye, sözleşme tasarısının 34’üncü maddesindeki düzenleme nedeniyle sözleşme imzalayamayacağına yönelik şikayet başvurusunda bulunduğu, idare bu başvuruya cevap vermeden, süresi içerisinde sözleşme yapmak üzere başvuruda bulunulmadığı gerekçesi ile söz konusu isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve hakkında yasaklama işlemlerinin başlatılması kararını verdiği,

 

Bunun üzerine 26.11.2021 tarihinde başvuru sahibi istekli tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından 03.12.2021 tarihinde şikayet başvurusunun reddedildiği ve başvuru sahibinin 09.12.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve yapılan inceleme ve tespitler neticesinde şikayet ve itirazen şikayet başvurularının ihale sürecini durdurma ve sözleşmenin imzalanması sürecini erteleme etkisinin olduğu, başvurular sonucunda alınacak kararların sonucunun (başvuru red, şikayet red, düzeltici işlem belirlenmesi, iptal) bu durumu değiştirmeyeceği, başvuru sahibi istekli tarafından 10 günlük sözleşme imzalama süresi içinde şikayet sürecinin başlatılması nedeniyle sözleşmenin imzalanma sürecini şikayet neticesine kadar erteleyeceğinden idare tarafından şikayet süreci tamamlanmadan, süresinde sözleşme imzalamaya yanaşmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi istekli hakkında anılan Kanun’un 44’üncü maddesi gereği geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik işlemin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır…”