Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDI HK.

KARAR: GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDINI GEREKTİREN HALLERDE, TEKLİFİN %3’LÜK BÖLÜMÜNÜ AŞAN KISMIN İADE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-13

“Diğer taraftan söz konusu isteklinin geçici teminat olarak 4.000,00 TL tutarında geçici teminat mektubu sunduğu, bahse konu tutarın teklif fiyatının (68.900,00 TL) %3’ünden fazla olduğu anlaşılmıştır.

 

 Geçici teminatın gelir kaydını gerektiren hallerde, isteklinin Kanun’un emredici hükmü gereği sunmakla yükümlü olduğu geçici teminatın asgari tutarının gelir kaydedilmesi, teklifin %3’lük bölümünü aşan kalan kısmının ise iade edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle başvuru sahibi istekliye ait geçici teminat tutarının teklifinin %3’üne isabet eden kısmının (2.067 TL)  gelir kaydedilmesi, aşan kısmının ise iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”