Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNATLARIN GELİR KAYDEDİLMESİ HK.

KARAR:İDARECE, % 3’LÜK DEĞERİN ÜZERİNDE YATIRILAN GEÇİCİ TEMİNATLARIN GELİR KAYDEDİLMESİ DURUMUNDA, İSTEKLİNİN SUNMUŞ OLDUĞU TEKLİFİN % 3’Ü HESAPLANIR VE SADECE BU %3’LÜK KISIM GELİR KAYDEDİLİR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-26

“… Bilindiği üzere 4734 sayılı kanunun 33’üncü maddesinde isteklilerin teklif bedellerinin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecekleri belirtilmiştir. Anılan maddede geçici teminatın alt sınırını % 3 olarak belirtip üst sınır getirmemesi veya % 3 gibi sabit bir değeri esas almamasının; isteklilerin vermiş oldukları teklif bedellerinin, sunmuş oldukları geçici teminat miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanmasına engel olmak olduğu değerlendirdiğinden, % 3’lük değerin üzerinde yatırılan geçici teminatların idarece gelir kaydedilmesi durumunda, isteklinin sunmuş olduğu teklifin % 3’ünün hesaplanması ve sadece bu %3’lük kısmın gelir kaydedilmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

Bu itibarla başvuru sahibi istekli tarafından söz konusu ihalenin 1’inci kısmına 1.288,00 tl teklif edildiği, ancak teklif bedelinin % 3’ü olan 38,64 tl’nin üzerinde bir tutar olan 41.000,00 tl’nin geçici teminat olarak sunulduğu, anılan isteklinin ihalenin 1’inci kısmında teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucu teklif bedelinin sadece % 3’üne isabet eden 38,64 tl’nin gelir kaydedilip, artan kısmının iade edilmesi gerektiği değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır…”