Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNATLARIN GELİR KAYDEDİLMESİ HK.

KARAR: GEÇİCİ TEMİNATLARIN GELİR KAYDEDİLECEĞİ HALLERDE İSTEKLİNİN SUNMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI GELİR KAYDEDİLMELİDİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-149

“… Kanun’un 33’üncü maddesinin gerekçesinde geçici teminatın asgari oranının %3 olarak belirlendiği ve isteklilerin bunun üzerinde de teminat vermelerine imkân tanınmak suretiyle tekliflerin gizlenmesi esasının korunduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla geçici teminatın teklif bedelinin %3’ünden fazla olan kısmı esasen; rekabetin, güvenirliğin, gizliliğin sağlanması ve ihalelerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi gibi amaçlara hizmet etmektedir.

 

Bu bakımdan, teklif ettiği bedelin %3’ü oranında geçici teminat veren bir istekliyle, teklif ettiği bedelin %3’ünden fazla oranda geçici teminat veren bir isteklinin, geçici teminat alınmasının birincil amacı gereği teminatlarının gelir kaydedileceği hallerde farklı oranda yaptırıma maruz bırakılmasının 4734 sayılı Kanun’un “eşit muamelenin sağlanması” temel ilkesine aykırı olacağı, bu durumlarda isteklinin Kanun’un emredici hükmü gereği sunmakla yükümlü olduğu asgari geçici teminat tutarının gelir kaydedilmesi, kalan kısmının ise iade edilmesinin uygun olacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda, 17.913.066,13 TL teklif etmiş olan başvuru sahibi H… Limited Şirketi-G…. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 675.000,00 TL’lik geçici teminatının teklif bedelinin %3’ü olan 537.391.98 TL’lik kısmının gelir kaydedilmesi, kalan kısmının iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”