Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

Mal Alımı İhalelerinde Son Değişiklikler

KAMU İHALE MEVZUATINDA SON DEĞİŞİKLİKLERE DAİR BİLGİ NOTU Resmi Gazete’de 25.01.2016 tarihinde yayınlanan bir takım tebliğlerle ve yönetmelikler Kamu İhale Mevzuatında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Mal Alımı, Hizmet Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı, Yapım İşleri, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır. Yine İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’de ve Kamu İhale Genel […]

Kamu İhale Hukuku Eğitimi

KAMU İHALE HUKUKU EĞİTİM KONULARI 1- Kamu İhalelerinde İdari Başvuru Yolları ve Dava Süreci – İdari başvuru yolu ve zorunlu idari başvuru yolu ayrımı – Şikayet başvurusu – Şikayet başvurusunun şekil / usul / süreler açısından incelenmesi – Şikayet başvurusu üzerine verilecek kararlar – İtirazen şikayet başvurusu – İtirazen şikayet başvurusunun şekil / usul / […]

Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması

Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL Kamu İhale Kanunu’nda yapılan birtakım değişiklikler sonrasında, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması konusu, Avrupa Birliği üyelik sürecinde sorunlara neden olmaktadır. Diğer yandan, getirilen düzenlemelerden yabancı istekliler memnun olmadığı gibi, getirilen düzenlemelerin uygulanmasından da yerli istekliler memnun olmamaktadır. Tüm bu nedenlerle, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması meselesi, kamu ihaleleri alanında […]