Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEREKLİ OLAN MALZEMENİN İDARECE ÖNGÖRÜLMESİ HK.

KARAR: HENÜZ AÇILMAMIŞ OLAN VE AÇILIP AÇILMAYACAĞI ÖNCEDEN BİLİNMEYEN YENİ EK HİZMET BİNALARINDA GÖRDÜRÜLECEK SERVİS İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEME EKİPMAN VB. GİBİ SABİT GİDERLERİN İDARE TARAFINDAN ÖNGÖRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1032

“… Şartname düzenlemesi değerlendirildiğinde; 24 aylık süreç içerisinde önceden öngörülmesi mümkün olmayan yeni ek hizmet binalarının açılması halinde bu yeni ek hizmet binalarında da mevcut yemeğin termobox kaplarla taşınarak yemek hizmeti verileceğinin düzenlendiği, mevcut olan ek hizmet binalarının ise ihale dokümanında halihazırda belirlendiği ve bu binaların ana hastaneden bağımsız olmadığı, açılabilecek yeni ek hizmet binalarının da ana hastaneden bağımsız olmayacağı, bu kapsamda açılabilecek yeni ek hizmet binalarında gördürülecek yemek hizmetinin iş yeri değişikliği olarak değerlendirilemeyeceği, ihale dokümanında yer verilen öğün sayıları ve yemeğin servisine ilişkin malzeme ekipman vb. sayılar çerçevesine teklif oluşturulabileceği, henüz açılmamış olan ve açılıp açılmayacağı önceden bilinmeyen yeni ek hizmet binalarında gördürülecek servis için gerekli olan malzeme ekipman vb. gibi sabit giderlerin idare tarafından öngörülmesinin mümkün bulunmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”