Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARE TARAFINDAN GRAMAJLARIN YÜKSEK BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN GRAMAJLARIN DÜŞÜK YA DA YÜKSEK BELİRLENMESİ İHALE MEVZUATINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-660

“Başvuru sahibinin itirâzen şikayet dilekçesinde Teknik Şartname ekinde belirtilen gramaj listelerinde belirtilen gramajların Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde yer alan gramajların üzerinde olmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddia edilmekteyse de Teknik Şartname’de yer verilen hangi gramajın Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde yer alan gramajın üzerinde olduğunun belirtilmediği, ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatta idarelerin gramajları nasıl belirleyeceğine yönelik bir hüküm bulunmadığı ve idare tarafından gramajların düşük yada yüksek belirlenmesinin ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla ilgili sorumluluğun idarelerde olduğu, isteklilerin idareler tarafından belirlenen ihtiyaç için teklif vermeleri gerektiği, anılan Yönetmelik maddesi uyarınca belirlenecek gramajlara ilişkin sorumluluğun idareye ait bulunduğu, yapılan düzenlemelerin mevcut haliyle isteklilerin ihaleye sağlıklı bir şekilde teklif verilmesine engel bir husus içermediği anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”