Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GÜNCEL BİRİM FİYATLARININ KULLANILMASI HK.

KARAR: İHALE İLAN TARİHİ İTİBARİYLE 2022 YILI İKİNCİ DÖNEM GÜNCEL BİRİM FİYATLARI HENÜZ YAYIMLANMADIĞINDAN İSTEKLİ TARAFINDAN “MAZOT (MOTORİN)” GİRDİSİNE İLİŞKİN 2022 YILI BİRİNCİ DÖNEM FİYATININ KULLANILMASI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1119

“Yapılan incelemede, başvuru konusu ihalenin ilan tarihinin 11.05.2022; ihale tarihinin ise 10.06.2022 olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin … 45.1.5 numaralı bendine göre ilan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatların kullanılabileceği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayında yayımlanan inşaat ve tesisat birim fiyatlarının 02.06.2022 yılında güncellenerek yeniden yayımlandığı, bu doğrultuda ihale ilan tarihi (11.05.2022) itibariyle 2022 yılı ikinci dönem güncel birim fiyatların henüz yayımlanmadığı, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından 10.160.1026 poz numaralı “Mazot (Motorin)” girdisine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı birinci dönem fiyatının (12,69 TL) üzerinde 12,70 TL kullanılması mevzuata uygundur.”