Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONELİN HAFTALIK TOPLAM ÇALIŞMA SÜRELERİNİN İHLALİ HK.

KARAR: ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN TAMAMINDA ÇALIŞTIRILMASI ÖNGÖRÜLEN PERSONELİN HAFTALIK TOPLAM ÇALIŞMA SÜRELERİNİN İHLAL EDİLEBİLECEĞİ İHTİMALİ DURUMUNDA DENKLEŞTİRME YOLUNA GİDİLEBİLİR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-5

“… 4857 sayılı İş Kanunu’nun 44’üncü maddesine göre, personelin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılmasının önünde bir engel bulunmadığı ve bu halin farklı bir ücret rejimine tabi olduğu, ihale dokümanının idarelerin ihtiyaçları noktasında hazırlandığı ve idarelerin ihtiyaçlarını belirlemede takdir yetkisinin bulunduğu, bu şartlarla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerin sağlanması ile ilgili sorumluluğun idareye ait olduğunun açık olduğu, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin tamamında çalıştırılması öngörülen personelin aynı zamanda 270’er saat fazla çalışma yükümlülüğünün bulunması sebebiyle haftalık toplam çalışma sürelerinin ihlal edilebileceği ihtimali durumunda dahi İş Kanunu’nun 63’üncü maddesi çerçevesinde denkleştirme yoluna gidilebileceği, idare tarafından şikayete verilen cevap yazısında da belirtildiği üzere vardiya usulü çalışma sürelerinin mevzuata uygun şekilde düzenlenebileceği ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında iş mevzuatına uygun hareket edilmesi gerektiği değerlendirildiğinden; ayrıca teklif veren isteklilerin teklif fiyatlarına bakıldığında düzenlemeyi farklı algılamadıkları da anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.”