Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILANLARIN İHALELERE KATILMASI HK.

KARAR: HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLENLER YARGILAMA SONUNA KADAR KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILAMAZLAR.

KARAR NO : 2015/1087

KARAR TARİHİ : 27.10.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 11, 58

(Ankara 15. İdare Mahkemesi)

… Olayda, A. İnşaat Gıda Canlı Hayvan San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yarısından fazla hissesine sahip ortağı hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan açılmış kamu davası bulunduğu, anılan davada Elazığ 1 Ağır Ceza Mahkemesi’nin 26.3.2013 tarih ve E:2011/349, K:2013/129 sayılı kararıyla, H.R.P’nin işlediği fiillerin ihaleye fesat karıştırma kapsamında olmadığı, görevi kötüye kullanma suçu olduğunu yönünde karar verildiği, bu kararın temyiz edildiği ve temyiz incelemesinin henüz sonuçlanmadığı, dolayısıyla H.R.P. hakkında yürütülen yargılamanın henüz sonuçlanmadığı, nitekim temyiz incelemesi sonucunda verilecek kararla Elâzığ 1 Ağır Ceza Mahkemesi’nin 26.3.2013 tarih ve E:2011/349, K:2013/129 sayılı kararının bozulmasının mümkün olduğu, 4734 sayılı Kanunun 59. maddesinde belirtilen “yargılama sonuna kadar” ifadesinden yargılamanın tamamıyla sonuçlandırılmasının anlaşılması gerektiği görülmektedir.

Bu durumda, 4734 sayılı Kanunun 59. maddesinde belirtilen “yargılama sonuna kadar” ifadesinden yargılamanın tamamıyla sonuçlandırılmasının anlaşılması gerektiği. Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 26.3.2013 tarih ve E.2011/349, K.2013/129 sayılı kararının temyiz incelemesinin halen devam ettiği ve dolayısıyla H.R.P hakkında geçekleştirilen yargılamanın sonuçlanmadığı hususları göz önüne alındığında, haklarında kamu davası açılanların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılıp katılamaması hususunun ilk derece mahkemesince verilecek hükme göre değerlendirilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…