Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HİZMET ALIMI İHALELERİ HK.

KARAR: HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE DOKÜMANINDA AKARYAKIT GİDERİNE FİYAT FARKI HESAPLANACAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI KAMU İHALE MEVZUATI AÇISINDAN ZORUNLU DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-482

“Yapılan incelemede, hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanında akaryakıt giderine fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenleme yapılmasının kamu ihale mevzuatı açısından zorunlu olmadığı ve söz konusu hususa ilişkin ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair düzenleme yapılmasının idarenin takdirinde olduğu, isteklilerin bu hususları göz önünde bulundurarak tekliflerini hazırlamaları gerektiği, diğer yandan başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde belirttiği 5202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda yer alan “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yapılan değişiklikle, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu hale getirildiği anlaşılmış olmakla birlikte, söz konusu Esaslar’ın yayım tarihinin 24.02.2022 olduğu ve yayım tarihinden 30 gün sonra olmak üzere 26.03.2022 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu nedenle ilan tarihi 14.02.2022 olan söz konusu ihalede uygulanmasının mümkün olmadığı, kaldı ki ihale konusu işin süresinin 365 takvim günü olduğu da dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”