Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HİZMET ALIMI İHALELERİ HK.

KARAR: HİZMET ALIMI İHALELERİNDE DE İHALE KONUSU İŞİ OLUŞTURAN BİLEŞENLER İTİBARIYLA İSTEKLİNİN TEKLİF YAPISI İLE YAKLAŞIK MALİYET YAPISININ BİRBİRİ İLE UYUMU FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK BELİRLENEBİLİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-433

Kamu ihale mevzuatı kapsamında, bir isteklinin teklif yapısı ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumunun fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceğine ilişkin açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yapım işlerine ilişkin diğer hususlar” başlıklı 53’üncü maddesinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar” başlıklı 53.3.4 numaralı bendinde yapıldığı, söz konusu açıklamaya anılan Tebliğ’in yapım işi ihalelerine ilişkin bölümünde yer verilmiş olsa da buradaki düzenlemenin içerik bakımından genel olarak fiyat dışı unsurlara yönelik olduğundan, bu düzenlemenin hizmet alımı ihalelerine de teşmil edilebileceği, bu kapsamda hizmet alımı ihalelerinde de ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla isteklinin teklif yapısı ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumunun fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği sonucuna ulaşılmıştır.”