Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HİZMET ALIMI İHALELERİ HK.

KARAR: HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE KONUSU İŞİ OLUŞTURAN BİLEŞENLER İTİBARIYLA İSTEKLİNİN TEKLİF YAPISI İLE YAKLAŞIK MALİYET YAPISININ BİRBİRİ İLE UYUMU FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK BELİRLENEBİLİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-863

“… kamu ihale mevzuatında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin hangi yöntem kullanılarak belirleneceği ve işin niteliği ile idarenin ihtiyacına göre işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar dikkate alınarak fiyat dışı unsurların belirlenmesi hususlarında idarelere takdir yetkisinin tanındığı,

 

Hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla isteklinin teklif yapısı ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumunun fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği, iddia konusu fiyat dışı unsur düzenlemesi ile yaklaşık maliyet içerisinde idarece belirlenen her bir iş kaleminin yaklaşık maliyetteki oranı ile isteklinin teklifindeki aynı iş kalemlerinin her birinin isteklinin teklif fiyatına oranının karşılaştırılmasının amaçlandığı hususları dikkate alındığında, yapılan doküman düzenlemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.”