Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA SÖZLEŞME VE GENEL GİDERLER DAHİL ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ HESABINDA İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜNÜN KULLANILMA ZORUNLULUĞU YOKTUR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1177

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.3’üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

Başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu dikkate alındığında tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılma zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmaktadır.”