Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HİZMET ALIMLARINDA FİYAT FARKI VERİLMESİ HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMLARINDA FİYAT FARKI VERİLMESİ ZORUNLULUĞU YOKTUR, BU HUSUS İDARENİN TAKDİRİNDEDİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-154

“… başvuru sahibi istekli tarafından her ne kadar temel gıda maddelerinde sürekli bir fiyat artışı olduğu gerekçesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar kapsamında fiyat farkı ödenmesi gerektiği iddia edilse de söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu, bu itibarla anılan ihalede fiyat farkı verilmesi zorunluluğunun bulunmadığı, bu hususun idarenin takdirinde olduğu, ihaleye katılacak olan isteklilerin mevcut piyasa şartlarını ve piyasayla ilgili beklentileri de dikkate alarak ihaleye katılıp katılmama noktasında özgür oldukları anlaşılmış olup başvuru sahibi isteklinin bu yöndeki iddiası da yerinde görülmemiştir.”