Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HİZMET ARACI GİDERLERİ HK.

KARAR: HİZMET ARACI GİDERLERİNDEN ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI MALİYETİ, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MALİYETİ, ARAÇ KASKO GİDERİNİN ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENİ OLARAK BELİRLENMESİ İDARELERE TANINAN TAKDİR YETKİSİ ÇERÇEVESİNDEDİR VE MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-1147

“… mevzuat hükümlerinden aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde idare tarafından belirtilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından 25.07.2022 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen yazı incelendiğinde, işçilik giderleri, ayni yol giderleri, ayni yemek giderleri, hizmet aracı giderlerinden zorunlu trafik sigortası maliyeti, motorlu taşıtlar vergisi maliyeti, araç kasko giderinin idare tarafından önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği görülmüştür. İdare tarafından şikâyete cevap yazısında da belirtildiği üzere istekliler tarafından önemli teklif bileşenlerinin açık ve net olmadığına dair herhangi bir bildirimde bulunulmadığının belirtildiği görülmüştür.

 

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde idare tarafından aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında iddia konusu olan ayni yol giderlerinin ve hizmet aracı giderlerinden zorunlu trafik sigortası maliyeti, motorlu taşıtlar vergisi maliyeti, araç kasko giderinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmesinin bu hususta idarelere tanınan takdir yetkisi çerçevesinde ve mevzuata uygun olduğu, ayrıca idare tarafından belirlenen tüm önemli teklif bileşenlerinin açık ve net olarak istekliler bakımından aynı unsurları içerecek şekilde belirlendiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”