Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HİZMET YETERLİK BELGESİ İSTENİLMESİ HK.

KARAR: YEMEK ÜRETİMİNİN HASTANE MUTFAKLARINDA YAPILMASI HALİNDE TS 13027 NUMARALI STANDARDA İLİŞKİN HİZMET YETERLİK BELGESİ İSTENİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1094

“TS 13027 numaralı standardın, gıda imal yeri sosyal tesisleri, işletmenin çevresi, yakıt depoları ve sistemleri, aydınlatma ve ısıtma sistemi, depolama yerleri, üretimde kullanılan alet ve donanımlar, çalışanlar ile ilgili dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin hastane mutfaklarında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesi mevzuata aykırıdır.”