Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARE PERSONELİNİN KUSURUNDAN DOĞACAK ZARARLAR HK.

KARAR: İDARE PERSONELİNİN KUSURUNDAN DOĞACAK ZARARLARIN DA YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU KAPSAMINA ALINMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1261

“… mevzuat düzenlemeleri uyarınca, yüklenicilerin işin görülmesi esnasında Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl etmek suretiyle, idareye veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumlu olacağı belirli kılınmış olup idarenin ise takip, gözetim ve denetim sorumluluğu bulunmaktadır.

 

Bu bağlamda, her ne kadar yüklenicinin ilgili mevzuata göre alınması zorunlu olan güvenlik ve sağlık tedbirlerini almakla yükümlü olduğu açık olsa da, şikâyete konu edilen Teknik Şartname’nin düzenlemelerinden 10.20’nci maddesinde yüklenici tarafından yapılacak sigorta kapsamının “çok kullanıcılı ve her türlü zarar ve ziyanı, (alkollü, uyuşturucu maddeli ve ehliyetsiz olunmaması kaydıyla) kapsayacak ve aracın karşı tarafa verdiği hasarların tamamını da karşılayacak şekilde yaptırılacağı, sigorta kapsamına girsin veya girmesin (alkollü, uyuşturucu maddeli ve ehliyetsiz olunmaması kaydıyla) taşıtların karışmış oldukları kazalardaki hasarlar ile aracın sürücüsü, yolcuları ve üçüncü şahısların yaralanması veya ölümü halinde ödenecek maddi, manevi tazminatlar ile tüm tedavi giderleri ve Kurumun uğrayacağı tüm zarar ve ziyanlar yükleniciye ait olduğu”nun belirtildiği, bu düzenleme ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin genel hükümlerinin kapsamının dışına çıkıldığı, idarenin personelinin kusurundan doğacak zararların da yüklenicinin sorumluluğu kapsamına alındığı, bu çerçevede şikâyete konu düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu ve istekilerin sağlıklı teklif oluşturmasını engeller nitelikte olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”