Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARECE FAALİYET KONUSUNUN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İDARECE FAALİYET KONUSUNUN YEMEK ÜRETİMİ YERİNE GIDA ÜRETİMİ ŞEKLİYLE BELİRLENMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMAZ

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1093

“İdarelerce ihale konusu işin kapsamı dikkate alınarak işletme kayıt belgelerinin faaliyet konularına yönelik belirleme yapılabileceği, söz konusu işin hastane mutfağında üretilen yemeklerin aynı hastanede servis edilmesini içerdiği buna ek olarak üretilen yemeklerin ek hizmet binalarına taşınması işlerini de içerdiği, düzenlemede “gıda üretimi” olarak belirlenen faaliyet konusunun yukarıda yer verilen faaliyet konuları arasında yer aldığı, “yemek üretimi”’nin ise ayrı bir grup olmadığı ve dolayısıyla yemek üretimini ihtiva eden diğer grupların da ihaleye katılımını engellemediği bu kapsamda idarece faaliyet konusunun mevcut şekliyle belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”