Hakkakul Logo Beyaz

İDARECE İHALE DOKÜMANINDA TEK BİR “R” KATSAYISI BELİRLENEREK SINIR DEĞERİN BU KATSAYI ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-512

“İtirazen şikâyete konu ihalede idarece 14.02.2022 tarihinde EKAP’a yüklenen İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde sınır değer hesabında dikkate alınacak R katsayısının “0,71” ve “0,82” olmak üzere iki farklı şekilde belirlendiği, firmalar tarafından ihale dokümanı düzenlemelerine ilişkin olarak yapılan şikâyet başvuruları üzerine idarece 17.03.2022 tarihli zeyilnamenin düzenlendiği, söz konusu zeyilname ile sınır değer hesabında dikkate alınacak R katsayısının “0,71” ve “0,79” olmak üzere yine iki farklı şekilde belirlendiği ve söz konusu zeyilnamenin doküman edinen tüm isteklilere 17.03.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ise 23.03.2022 tarihinde zeyilnameli ihale dokümanını edindiği tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde iki farklı katsayıya yer verilmesinin sınır değer hesabında hangi katsayının kullanılacağına yönelik olarak tereddüte yol açacağı, idarece ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.”