Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARECE ALINAN İHALENİN İPTALİ KARARI HK.

KARAR: İDAREYE YAPILAN HERHANGİ BİR ŞİKAYET BAŞVURUSU OLMAKSIZIN İDARE TARAFINDAN ALINAN İHALENİN İPTALİ KARARINA YÖNELİK OLARAK KAMU İHALE KURUMU’NUN İNCELEME GÖREVİ BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.IV-1224

“Söz konusu ihaleye ilişkin olarak Kurum’un 06.10.2022 tarih ve 21478 sayılı yazısı ile “idarelerince ihalenin iptali kararı alınmadan önce ihale sürecinin herhangi bir aşamasına (dokümana yönelik şikayetler/zeyilname talepleri de dahil) ilişkin olmak üzere istekli ya da istekli olabilecekler tarafından idarelerine yapılan bir şikayet başvurusunda bulunulup bulunulmadığının” bildirilmesi talebine istinaden, idarenin Kurum’a gönderdiği 06.10.2022 tarih ve E-36903431-010.99-2210060382 sayılı yazı ile ihalenin iptali kararı alınmadan önce idarelerine herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı bildirilmiştir.

 

İdareye yapılan herhangi bir şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararına yönelik olarak Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görevi bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.”